Los trámites que se presentan a continuación, disponen para su inicio de una configuración específica y son de uso obligatorio. Recuerde que, de utilizar un trámite no acorde a la descripción del mismo, se le requerirá nueva solicitud de inicio o subsanación de la misma. En caso de no encontrar el trámite que desea puede utilizar el Registro General de la Administración General del Estado

.

Amb la intenció de facilitar el procés de signatura electrònica, s'ha integrat la tramitació electrònica amb el component autofirm@. Per al seu ús es requereix la seva instal·lació prèvia.

Cada tràmit a realitzar amb l'Ajuntament disposa d'una sol·licitud, amb tota la informació sobre el tràmit, normativa que l'afecta, instàncies PDF i la possibilitat de realitzar el tràmit telemàticament. Busqui el tràmit per nom o per àmbit. Per a realitzar sol·licituds no contemplades en el catàleg de tràmits, pot usar la sol·licitud de propòsit general.

Si com a persona física desitja ser notificat per via telemàtica per a qualsevol tramiti a realitzi amb l'Ajuntament, pot sol·licitar-lo fent ús de la Sol·licitud de consentiment.

Tabla de servicios