Los trámites que se presentan a continuación, disponen para su inicio de una configuración específica y son de uso obligatorio. Recuerde que, de utilizar un trámite no acorde a la descripción del mismo, se le requerirá nueva solicitud de inicio o subsanación de la misma. En caso de no encontrar el trámite que desea puede utilizar el Registro General de la Administración General del Estado

Izapideen katalogoa

Sinadura elektronikoaren prozesua errazteko asmoz, izapidetze elektronikoa autofirm@ osagaiarekin integratu da. Erabiltzeko, aldez aurretik instalatu behar da.

Udalarekin egin beharreko izapide bakoitzak eskabide bat du, eta bertan, izapideari buruzko informazio guztia, eragiten dion araudia, pdf instantziak eta tramitea telematikoki egiteko aukera daude. Bilatu izapidea izenaren edo eremuaren arabera. Izapideen katalogoan jasota ez dauden eskabideak egiteko, instantzia/eskabide orokorra erabil dezakezu telematikaren bidez.

Tabla de servicios