Zuen Udaleko sarbide elektronikoa berme guztiekin

Udalaren egoitza elektronikoa herritarrek telekomunikazio sareetan eskura duten helbide elektronikoa da. Horren bitartez, Udalak informazioa zabaltzen du eta zerbitzuak ematen ditu.

Egoitza elektronikoaren titularra izateak erantzukizuna eskatzen dio Udalari, informazioaren eta zerbitzuen osotasunari, egiazkotasunari eta eguneraketari dagokienez.