Hasiera -> Datuen babesa

Datuen babesa

 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan ezarritakoarekin bat, Udalak jakinarazten dizu eskatutako eta/edo jasotako datuak derrigorrezkoak direla eta Udalaren fitxategi batean sartuko direla, alderdi bien arteko harremanari erantzuna emateko gure eskumenaren arloaren barruan. Datuok isilpean erabiliko dira.

Eskatutako informazioa aurkezteari uko eginez gero, Udalak ahalmena izango du dagozkion administrazio-ekintzak erabiltzeko. Era berean, jakinarazten dugu datuok laga daitezkeela indarrean dagoen legeriarekin bat. Datuen titularrak erabili, zuzendu, ezereztu eta aurka egoteko eskubideak (legean aurreikusitakoak) erabili ahal izango ditu Herritarrari Arreta emateko bulegoetan (OAC), (eskabidearekin batera, idatziz eta sinatuta, nortasuna ere egiaztatu beharko da).

 

 

Lotutako zerbitzuak

 

 

2016ko Martxoaren 21a